دستگاه صافكاری بدون رنگ بدنه اتومبیل TPK- 1000

TPK- 1000 TIC paintless Kit دستگاه صافكاری بدون رنگ بدنه اتومبیل

مناسب برای صافکاری بدنه خودر و بدون آسیب رساندن به رنگ وفقط با استفاده از چسب، بدون نیاز به دسترسی به پشت قطعه کار.

paint less suh1

  • کاهش زمان تعمیر بدون نیاز به آماده سازی
  • مناسب برای صافکاری هر نوع بدنه فلزی (استیل، آلومینیوم،…)
  • سادگی کارکرد با کمترین نیاز به آموزش
  • کاهش هزینه تعمیر با بهرهوری بالا
  • حذف عملیات دمونتاژ قطعات داخلی خودرو
  • وزن بسیار کم دستگاه با قابلیت حمل

————————————————————————————-

دانلود فیلم آموزشی

فیلم آموزشی

1441022333_Movies

————————————————————————————-

دانلود کاتالوگ

کاتالوگ دستگاه TPK-1000

1441022295_-books

————————————————————————————-

دانلود لیست قطعات و تجهیزات

فایل1

1441024507_Order-Tracking